Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ဆက်သွယ်ရန်

ကျွန်တော်တို့ကို အီးမေးလ်ပို့၍ ဆက်သွယ်ပါ

All fields are required.

  Capital Taiyo Life insurance (ရန်ကုန်ရုံးချုပ်)

  အမှတ်-(၇)၊ ပြည်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်။
  (+၉၅) ၀၉-၉၇၀ဝ၁၉၉၀ဝ၊ ဝ၉-၉၆၁၆၀၃၀၉၀၊ ၀၉-၉ ၇၀၀၇၂၅၂၅
  (+၉၅၁) ၂၃၀၁၁၇၁

  Capital Taiyo Life Insurance (ရုံးခွဲများ)

  တောင်ဥက္ကလာ ရုံးခွဲ

  အမှတ်(၇၆၈)၊ ပထမထပ်၊ (၁၆/၁) ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
  (+၉၅) ဝ၉-၉၅၄၄၃၃၂၈၉

  မြောက်ဥက္ကလာပ ရုံးခွဲ

  အမှတ် ၂/၁၀၆၈၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်။
  (+၉၅) ၀၉-၉ ၅၃၃၆၃၆၀၅

  သာကေတ ရုံးခွဲ

  အမှတ် ၁၂၅၆, မြင်တော်သာလမ်း၊ ထူပါရုံ (၁) ရပ်ကွက်၊ သာကေတ မြို့နယ်။
  (+၉၅) ၀၉-၉ ၅၃၃ ၆၃၆၁၀

  မရမ်းကုန် ရုံးခွဲ

  အမှတ် ၄၃၊ သမိုင်း ဘူတာရုံလမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
  (+၉၅) ၀၉-၉ ၇၇၁ ၆၆၃၇၀

  အင်းစိန် ရုံးခွဲ

  အမှတ်(၂၀၄/ခ)၊မြေညီထပ်၊လှိုင်မြစ်လမ်း၊ပေါက်တော ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် မြို့။

  ကြည့်မြင်တိုင်ရုံးခွဲ

  အမှတ်-(၇)၊ ပြည်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်။
  (+၉၅) ၀၉-၉၇၀ဝ၁၉၉၀ဝ၊ ဝ၉-၉၆၁၆၀၃၀၉၀၊ ၀၉-၉ ၇၀၀၇၂၅၂၅

  မန္တလေး ရုံးခွဲ

  အမှတ် (၇၂၃-ဃ)၊ ၇၆ လမ်းနှင့် ၂၇ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
  (+၉၅) ဝ၂-၂၈၄၈၀၄၅, ဝ၉- ၉၇၆၇၃၀၅၃၅၊ ၀၉-၉၅၂၀၀၃၇၈၉

  နေပြည်တော် ရုံးခွဲ

  အမှတ် (ပ/၁၃၁)၊ ဘောဂသီရိကားဝင်း၊ နေပြည်တော်။
  (+၉၅) ဝ၉- ၇၉၇၆၈၈၀၉၄၊ ဝ၉- ၇၉၇၆၈၈၀၉၅ 

  မော်လမြိုင် ရုံးခွဲ

  အမှတ် ၂၆၉၊ အောက်လမ်းမကြီး၊ စစ်ကဲကုန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်။
  (+၉၅) ၀၉- ၄၄၄၄၁၁၃၉၁၊ ၀၉- ၇၈၀ ၂၆၉၂၀

  မုံရွာ ရုံးခွဲ

  အမှတ် (၄/၅) ၊ မြင့်မြတ်တိုက်ခန်း၊ကျောက်ကာလမ်း၊ နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
  (+၉၅) ဝ၉-၄၀၃၀၆၈၆၂၇၊ဝ၉-၄၀၃၀၆၈၆၃၇

  ပုသိမ် ရုံးခွဲ

  အမှတ်(ခ-၁), မြေညီထပ်၊ အောက်ရတနာလမ်း၊ ပုသိမ်။
  (+၉၅) ဝ၉-၉၅၄၄၃၃၀၈၉

  ပြည် ရုံးခွဲ

  အမှတ် (၈)၊ ရွှေတစ်ချောင်းလမ်း၊ ပြည်သာယာရပ်ကွက်၊ ပြည်မြို့။
  (+၉၅) ဝ၉-၉၆၅၅၁၅၉၀၀